<div align="center"> <h1>POLSKI W GIMNAZJUM</h1> <h3>Stronka o naszym ojczystym języku</h3> <p>polski</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://polski997.w.interia.pl/starter.htm" rel="nofollow">http://polski997.w.interia.pl/starter.htm</a></p> </div>